Institut Príncep de Girona Barcelona

Edicions en què ha participat: 
2009-2010, 2010-2011, 2016-2017

Darrers articles del Diari del taller

Darrers films

Amb el suport específic de