El programa

‘Cinema en curs’ és un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a escoles i instituts.

Iniciat el 2005 a Catalunya, actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya.

‘Cinema en curs’ té dos grans objectius:

- Propiciar el descobriment per part de nens i joves del cinema entès com a art, creació i cultura.
- Desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica en el context educatiu.

El programa s’articula a partir de quatre eixos principals:
- La presència regular i continuada de cineastes als centres educatius impartint tallers juntament amb els mestres o professors i dins l’horari lectiu.
- L’articulació de la descoberta de l’art cinematogràfic a partir d’una metodologia que vincula estretament la pràctica creativa i el visionat de pel·lícules.
- La formació dels mestres i professors.
- La construcció del projecte a laboratori de recerca aplicada: espai d'experimentació i reflexió. A partir de l'anàlisi de les experiències dels tallers, l'equip de cineastes i docents genera propostes, materials i metodologies extensibles a contextos educatius diversos.