Films i galeries

Vuit anys, tres-cents dos tallers, 6.547 participants, més de dos mil Minuts Lumière, films de ficció, films documentals d’oficis i d’espais, seqüències, projectes fotogràfics i experimentals.