Films i galeries

Nou anys, tres-cents cinquanta tallers, 9.000 participants, més de dos mil cinc-cents Minuts Lumière, films de ficció, films documentals, films experimentals, seqüències i projectes fotogràfics.