Films i galeries

Deu anys, tres-cents cinquanta tallers, més de 16.000 participants, dos mil cinc-cents Minuts Lumière, films de ficció, films documentals, films experimentals, seqüències i projectes fotogràfics.